Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2014

Prawdziwa miłość przeważnie rozpoczyna się od pijaństwa.

Pójdę do sypialni i włożę piżamę, a ty wejdziesz po chwili i mi ją zdejmiesz.
— Czas na miłość
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaballetdancer balletdancer

February 21 2014

6716 fc76 390
Reposted byxsylwiawiktoriakinufapatyna

Jesteśmy świadkami fenomenalnego zjawiska, polegającego na wzajemnym mijaniu się ludzi; na nieumiejętności nawiązania kontaktu; nieumiejętności spędzania wolnego czasu.

— M. Hłasko
7476 c631 390

February 20 2014

Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko, "Port pragnień"
Snufkin Leaves Moomin Valley
Reposted fromlugola lugola viacreep creep
#198
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viacreep creep
Reposted fromcreep creep
5488 e289 390
Reposted frombajaderra bajaderra viacreep creep
0673 fcf7 390
Reposted fromverliebt verliebt viacreep creep
7589 3df9 390
Reposted fromjasminum jasminum viacreep creep
Z czym kojarzą się wam te daty?
Reposted frombumszakalaka bumszakalaka viaraczkowski raczkowski

February 13 2014

6737 7382 390
Reposted fromcherrycoke69 cherrycoke69 viacassiedoe cassiedoe
Nie chcę Cię zniechęcić. Chcę żebyś był pewny tego co robisz, bo ja już nie mam sił znowu o kimś zapominać.

February 10 2014

5449 5c70 390
Reposted byxsylwiawiktorialaluszek
4337 7be6 390
1089 6da6 390
7297 9935 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl