Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2019

5238 6b53 390
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805

October 10 2019

2034 2c41 390

October 08 2019

Yes, indeed. No pain, no gain, the price for freedom.
8060 7d84 390
Reposted fromdelain delain viahavingdreams havingdreams
2980 ba51 390
6079 342c 390
Reposted fromRowena Rowena viahavingdreams havingdreams
5238 e711 390
Reposted fromiblameyou iblameyou viasexandthecity sexandthecity
Miała spojrzenie kogoś, kto miał jakąś wiarę, nieważne w co, lecz stracił ją w ułamku sekundy. (...)
— Jakub Żulczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadoope doope

October 07 2019

6935 c42b 390
Reposted byDagarhenpenispenispenislolpiotroskiwujcioBat
6915 243f 390
Chciałem rozpłakać się na głos, ale nie mogłem. Byłem już na to za stary. Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— Haruki Murakami, "Koniec Świata i Hard-boiled Wonderland"
4400 21ea 390
Niedobrze, gdy w imię kogoś traci się siebie.
Jak się tak leży godzinami w nocy, to myśleniem można zajść bardzo daleko i w bardzo dziwne strony, wiesz...
— Stanisław Lem, "Solaris"
Pewien rodzaj masochizmu jest mi bliski. Koleżanka opowiadała, że przechowuje list od nieżyjącej już babci. W chwilach depresji czyta ten list, by płacząc zejść na samo dno rozpaczy. I ja to rozumiem. 
— Andrzej Grabowski
8472 d72c 390
Reposted fromrol rol viawidzezepaniodbija widzezepaniodbija
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl